ती’न स’रकारी नि’कायको कार्यकारी प्रमुखमा आवेदन खुला

१७ असार, काठमाडौं /  नेपाल स’रकार उद्योग वाणिज्य तथा आ’पूर्ति मन्त्रालय मा’तहतको ती’न वटा सं’स्थान तथा कार्यलयहरुले ज’नशक्ति माग गरेको छ ।बुधबार छुट्टा छुट्टै सू’चना प्र’काशित गर्दै मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, नेपाल पा’रवहन तथा गो’दाम व्यवस्था कम्पनी र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले ज’नशक्ति माग गरेको छ ।

Leaderboard Banner

खा’द्य व्यवस्था तथा व्यापार क’म्पनीले कार्यकारी प्रमुख, नेपाल पा’रवहन तथा गो’दाम व्यवस्था कम्पनीको महाप्रबन्धक र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।तीनै वटा प’दकालागि कम्तीमा स्ना’तकोत्तर तहको परिक्षा पास गरेको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने छ । य’स्तै सम्बन्धित विषयमा लामो अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने वि’ज्ञापनमा जनाइएको छ ।

सू’चना प्रकाशित मितिले २१ दिन भित्र योग्य उम्मेदवारले आवेदन दिइसक्नु पर्ने जनाइएको र आवेदन शुल्क ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । २१ दिनको लागी यो अवधि रहने छ ।

Leaderboard Banner

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया